Sự kết thúc của một mối tình đẹp

Sự kết thúc của một mối tình đẹp. Takayuki đã kết hôn được 5 năm và sống một cuộc sống hôn nhân lục đục với vợ mà không có con. Một hôm, tôi chứng kiến ​​cảnh Triều Dương, vợ nhà bên, ngoại tình. Asahi Mizuno, người đã nhận thấy điều đó, đã đưa Takayuki về nhà của mình và thúc giục anh ta quan hệ tình dục với mình như một khoản tiền bịt miệng. Takayuki, người đã trở thành tù nhân của các kỹ thuật tình dục của Triều Dương, bắt đầu chuyến đi đến Hakone khi Triều Dương mời anh ta, nhưng chuyến đi này là một cái bẫy do ai đó giăng ra. Mối quan hệ trong tương lai giữa hai người là gì?