Mặc dù đã có bạn trai nhưng cô gái trẻ vẫn thích khoai lạ