Hàn gắn mối quan hệ gia đình bằng tình dục

Hàn gắn mối quan hệ gia đình bằng tình dục – Leana Lovings đang ở cùng với mẹ của bạn Odetta Fox và cô ấy gặp khó khăn khi hòa hợp với con trai riêng của Odetta, Codey Steele. Odetta cố gắng hàn gắn mối liên kết giữa hai người bằng cách đề nghị họ thực hiện một số cách. Cô nói với Leana và Codey để họ giả vờ đã kết hôn. Hai người họ nói không có cách nào khác đành chấp nhận, nhưng Odetta nói rằng họ sẽ ở đó cho đến khi họ học cách hòa thuận.