Buổi kiểm tra sức khỏe dâm dục khi bắt đầu đi học

Buổi kiểm tra sức khỏe dâm dục khi bắt đầu đi học. Khám sức khỏe nhập học là chương trình bắt buộc với các bạn học sinh, sinh viên, nhất là khi chuẩn bị vào năm học đầu tiên tại trường. Thủ tục và các danh mục khám sức khỏe giữa học sinh trong nước và du học sinh có sự khác nhau.